Accountancy &
Consultancy

Wetenschappelijk onderzoek: management & organisatie

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.hadrianus.eu.

Wetenschappelijk onderzoek

EFS International verricht in samenwerking met Stichting Hadrianus eigen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van management & organisatie, en begeleidt daarnaast promovendi van universiteiten bij hun doctoraatonderzoek. Ook worden studiereizen georganiseerd